Wij zijn een beveiligingsorganisatie.
pp.jpeg

OZG ACADEMY 2020

Je kan je via het contactformulier op de website van OZG security inschrijven voor een door jou gekozen datum en tijdstip.

OSG-Security_black

Brandveiligheid

Als beveiliger wil je de brandveiligheid tijdens het werk borgen. Tijdens deze sessie leer je de omgevingsscan, en hoe je de gevolgen van brand op je werklocatie in kan schatten. Je neemt de maatregelen door deze interactieve sessie en je weet de overdracht goed naar je klant te brengen, ook in een kwalitatieve rapportage. (niveau ISO 9001:2015)
Onderwerpen: veiligheidsmatrix voor objectbeheer en evenementenbeveiliging (met praktijkvoorbeelden, zoals: gezondheidszorg, brandveiligheid van constructies tijdens evenementen).

-Wat kom je in een gebouw tegen? Voorbeelden uit de praktijk zijn de voetstopper, een deur open.
-Wat kom je tijdens een event tegen?
De juiste middelen gebruiken, en juist inzetten, dat is van belang. Hoor een ervaren beveiliger hierover en leer een veiligheidsplan met veiligheidsmatrix op te stellen.

OSG-Security_black

112 Melden

Een beveiliger heeft bevoegdheden om zijn werk goed te kunnen verrichten. Tijdens deze sessie met rollenspel worden de werksituaties geoefend, waardoor je je verantwoordelijkheid en je keuzes goed weet in te schatten. Het telefoongesprek en de melding heb je onder controle, waardoor de levensreddende handelingen door samenwerking tot stand worden gebracht.

Methodiek: taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht.

 

OSG-Security_black

Groepsdruk

Een beveiliger komt tijdens hulpverlening in diverse situaties, groepsdruk ervaren en richtlijnen op maat inzetten zorgen ervoor dat je de betrokkenen kan helpen. Je werkt vanuit de werksituatie, borgt je veiligheid en zet in met het inschatten van de risico’s. Je kunt leren tijdens de werkvoorbereiding, tijdens het werk op locatie, je talent voor de hulpverlening goed inzetten, en je persoonlijke groei borgen voor de toekomst.

Onderwerpen: voldoen aan de eisen van de klant, veiligheidsmatrix voor objectbeheer en evenementenbeveiliging. (met praktijkvoorbeelden, zoals: sport, scholen, gezondheidszorg)

Deëscaleren, professioneel geruststellen, omgang met de portofoon. (Kort en zakelijk contact, bewuste omgang, de lijn vrijhouden voor de belangrijke zaken.)

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht

OSG-Security_black

Bouw afbouw VCA VOL VGM beveiliging

De beveiliger in de bouw moet vanuit bouwteamoverleg zijn/haar werkvoorbereiding in kunnen zetten door samenwerking en het doel om het opleveren voor de klant van de klant goed te kunnen realiseren. De werkvoorbereiding zorgt voor een hoger kwaliteitsniveau op de bouwplaats, of een hogere kwaliteitsbeleving van de beveiligingsdiensten bij de klant van de klant.
De beveiliger zet zich in voor een veilige verkeerssituatie, de borg van de inkoop en management van middelen, de beveiliger zet zich in om incidenten te voorkomen, risico’s in te schatten en passende maatregelen te nemen. Het uitwerken van kwaliteitsrapportages wordt geoefend. Door inzet van templates en werk op locatie kan je voorkomen dat er tijdens een incident of calamiteit mensen gewond raken.

Onderwerpen: voldoen aan de eisen van de klant (24/7), de veiligheidsmatrix, met praktijkvoorbeelden (bouwplaats, supermarkt, VVE management, omgaan met de afvalstroom).

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), VGM projectplan.

OSG-Security_black

Slave to party

Binnen de particuliere beveiligingsbranche, maar ook binnen andere branches zijn afspraken gemaakt over mensen met verslavingsproblemen, overlast op de werklocatie is in te schatten.
Leer in te schatten hoe je beveiligingsmaatregelen treft.
De beveiliger zet zich in voor een veilige situatie bij afwijkend gedrag.
Hoe past dit in uw organisatie? Wij ontwikkelen tijdens de sessie een maatwerk uitwerking door inzet van templates.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, digitaal kwaliteitsformat tussentijdse evaluatie.

OSG-Security_black

Winkeldiefstal

Je veiligheid en de veiligheid van de aanwezigen inschatten bij winkeldiefstal, dat is actueel. Risico’s goed inschatten, samenwerking inzetten, en actie nemen vanuit de juiste keuze.
Je bent je bewust van de effecten van je keuzes. Een signalement opgeven, verslag doen, en wanneer moet je op afstand blijven. Winkeldiefstal heeft impact, leer het door onze sessie effectief op te vangen.

Beantwoord de volgende vragen:
-Wat was het voor incident?
-Wat was de aanleiding?
-Hoe is er opgetreden?
-Wat is het effect geweest van het gedrag van de aanwezigen?
-Is er iets gedaan om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurd?

Praktijkvoorbeelden: ‘iemand op heterdaad betrappen in een winkel’, ‘het gevecht is aangegaan en dan’.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, het digitale kwaliteitsformat overdrachtsformulier.

OSG-Security_black

Lichaam en gelaatskunde

Als je gedrag herkent, maar het niet kan plaatsen of verder wil analyseren. Kan de kwalitatieve observatie van het lichaam van de aanwezigen bij je verslag helpen. Door gelaatskunde herken je lijnen in het gezicht en in het lichaam. We oefenen met een acteur, en benutten foto’s en film. Het opstellen van een weergave of tekening wordt daardoor makkelijker. Het kost minder tijd om een kwalitatieve overdracht op te stellen.

Praktijkvoorbeelden: lichaamstaal en overdrachtsituaties, werkplekinspectie, het herkennen van afwijkend gedrag, professioneel inschatten, reageren en dienstenrapportages opstellen.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht.

OSG-Security_black

Letselschade

Heb je ervaring met letselschade?
Deze sessie gaat professioneel in op de impact en helpt bij het ontwikkelen van een professionele rapportage en de communicatie met hulpverleners.

Onderwerpen: aansprakelijkheid en schade behandelen.
De jurist gaat op basis van praktijkvoorbeelden in op de wet- regelgeving en schadevergoeding.

De sessie is bedoeld voor: directie, conciërge, beveiligers, verpleegkundigen. Het werkoverleg en samenwerking wordt inhoudelijk beter. We gaan in op een kwalitatief verslag en het opstellen van kwaliteitsrapportages.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht.

OSG-Security_black

Pesten

Heb je ervaring met pesten?

Beveiligers praten veel met ervaringsdeskundigen, pesten kan verschillende achtergronden hebben.

Er wordt gewerkt met een coachingsmethodiek voor de persoon en de organisatie tijdens deze sessie.

Methodiek: hygiëneplan, laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, kwaliteitenspel en inspiratiespel.

OSG-Security_black

Transport en leveren TRA LMRA

Chauffeurs worden getraind op basis van 20 jaar werkervaring in structuur en kwaliteitsborging. We werken met een taak risico analyse en laatste minuut risico analyse.

Belangrijke verkeerssituaties worden besproken, maar ook wat moet er in 2020 in de truck aanwezig zijn. Het rollenspel zorgt voor communicatieve vaardigheden tijdens gesprekken, praktijkvoorbeelden worden met rollenspel geoefende ‘handhaving op bedrijventerreinen of een verzekeringstussenpersoon’.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, het digitale kwaliteitsformat tussentijdse evaluatie.

OSG-Security_black

Industrie en de beveiliger

Van lichaamshouding- en taal, naar het constructief bespreekbaar maken van diverse situaties uit het dagelijks werk. Er zal altijd positief opbouwend gewerkt worden.

Gevoelens van binding en trots zullen tijdens de sessies toenemen. 
Er wordt een maatwerk PowerPointpresentatie en trainingsmateriaal verzorgd. De training is gericht op het verbeteren van de competenties van de medewerkers. Daarbij worden communicatie oefeningen ingezet, zoals het creëren van ´Flow´ in gesprekken, de ´Energizer´ voor initiatief, ´het kwaliteitenspel´ en het ´Persoonlijk Groeiplan´.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, het digitale kwaliteitsformat overdrachtsformulier.

OSG-Security_black

Alcoholgebruik en de beveiliging

De hulpverlener werkt vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Professioneel gedrag is belangrijk. Hoe ga je om met een sociaal leven en alcoholgebruik.
Analyseer sociale media, en werk zelf doordacht aan positieve communicatie.

In beeld: feesten, drankjes – wat zou je wél willen communiceren en wat niet, op basis van je gewenste toekomstbeeld.

Wat wel wat niet, waar op te letten voor je eigen doelen en het behalen van resultaten op je carièrepad.

We werken met digitale voorbeelden, een kennisbundel over vitaliteit en rookbeleid.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, sociale media analyse.

OSG-Security_black

Openbaar vervoer, beeld en gebaar

In het openbaar vervoer is communiceren, duidelijkheid en optreden van belang. Doe dit vanuit contact en met zelfvertrouwen.

Het omgaan met emoties en het verwerken van situaties zijn onderwerp van gesprek. Deze sessie is gericht op prestatieverbetering en effectiviteit, met behoud van de persoonlijke balans. Dit is maatwerk coaching voor de ondernemer, de leidinggevende of de professional. Voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van hulpverleners.
We behandelen een praktijksituatie met de betrokken beveiliger.
Er wordt gewerkt met rollenspel, eigen cases kunnen als onderdeel van het programma ingebracht worden.

Methodiek: taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, kwaliteitenspel, inspiratiespel.

OSG-Security_black

BHV voor de beveiliger

BHV voor de beveiliger
BHV voor de beveiliger is ontwikkeld voor de beveiliger en door de beveiliger.

De trainingen zijn ontwikkeld volgens de werkwijze:
• Praktische oplossingen
• Prestatieverbetering
• Waarneembare resultaten

Een ervaren kwaliteitsmanager en de ondernemer doen mee om praktijkervaringen te delen.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht.

OSG-Security_black

Dieren en de beveiliger

Een stalbrand, paarden in de sloot, het werk van de servicemedewerker in de wedstrijdsport.

Hoe reageer je in de verschillende situaties?
Van een hek sluiten, tot omgang met ruiter en paard.
Wat te doen als een paard op hol slaat. Wat valt op: van een strik in de staart, tot de oren van het paard.

Hoe kan je letselschade, en schade bij opdrachtgever of bijvoorbeeld bij het dier voorkomen?
Het trainingsmateriaal met bezoek en rollenspel is bedoeld voor je eerste reactie waarna we overgaan tot routine, we oefenen samenwerking, en het voorkomen van ongelukken.

Onderelen van deze training zijn:
-Oefening bij OZG security en in een rustige stal
-Vaktaal in het Nederlands en het Engels, met werkplekinspectie en het overdrachtsformulier in een digitaal kwaliteitsformat (V&G plan, werkplekinspectie).

De training is maatwerk ontwikkeld voor:
-Eigenaren van een manege, of paardenstallen
-Paardensportverenigingen
-Dierenambulance medewerkers
-Brandweer
-Beveiligers
-Scholen
-Studenten

OSG-Security_black

Organisatie en kwaliteit relatiedag OZG

Vanuit de teamdoelstelling wordt er gewerkt aan teamdoelmatigheid en effectiviteit.
Teamsamenstelling en competenties komen aan de orde, zodat u ook zonder dat het team dit weet, door een externe professionele coach meer resultaat weet te boeken met uw team. U maakt een sterk en vernieuwend teamplan voor commerciële slagkracht.
Vanuit motivatie en persoonlijke kracht.

Methodiek: hygiëneplan, taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, organisatiemodel met Deming cirkel (ISO 9001:2015).

Het leereffect: effectief leiderschap volgens een vernieuwend en motiverend teamplan. Het concentreren op de kracht van focus en motivatie volgens het hart. Hoe een gelijkgericht, commercieel en gemotiveerd team te ontwikkelen. Inzichten in coachen op competenties, gericht op uw praktijkervaring.

Het versterkt het middenmanagement door samenwerking in de beveiliging, en het landelijke netwerk.

OSG-Security_black

Competentiemanagement beveiliger en servicemedewerker

Werken van functieomschrijving naar competentiemanagement in drie niveau’s. Overtuigend en wervend communiceren. Klantgericht denken en werken. Van klantsturing tot een FAN maken van de klant.

Maatwerk voor eigen charisma en het vinden van aansluiting bij de ander. Communiceren in ´flow´. Krachtiger, gelukkiger en effectiever zijn tijdens je persoonlijke groei.

Methodiek: persoonlijk ontwikkelplan, overdrachtsformulier, tussentijdse evaluatie, kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, kwaliteitenspel, werkboek ‘maak een FAN van je klant’.

OSG-Security_black

Vitaliteit tijdens het werk voor de beveiliger en servicemedewerker

Het werk als nachtportier is afwisselend werk, de nachtdiensten kunnen verschillende uitdagingen geven.

Door de praktische uitwerking volgens situationeel leiderschap en
competentiemanagement in het team kan je direct aan de slag met je goede basis, het activeren van een goede gezondheid en welzijn.

Werk aan verbetering en vernieuwing volgens je eigen actieplan, op pro-actieve wijze in de richting van je gewenste toekomstbeeld in je eigen praktijk.
Met kennisbundels voor jezelf en de praktische kwaliteitsformats voor de werksituatie.

Methodiek: hygiëneplan en faciliteren van de kwaliteitsborging (PBM’s), taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht.

OSG-Security_black

Time management voor de beveiliger en servicemedewerker

Modern time-management uitgevoerd volgens een duidelijk kader van
leiderschapskwaliteiten. Werk professioneel, slim, efficiënt, moreel waardig, eerlijk en met innerlijke rust. De coaching levert inzicht, inspiratie en prestatieverbetering op.

Het leereffect:bprofessioneel zelfmanagement en time-leadership in de groep. Resultaatgerichtheid, goed met je tijd omgaan, met verhoogd geluksgevoel. ´Stilstand is
achteruitgang´, maar met behoud van de persoonlijke balans.

Methodiek: hygiëneplan en faciliteren van de kwaliteitsborging (PBM’s), taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht, FOBO meldingsformulier (Fout-Ongeluk-Bijna Ongeluk, Melding Incident Klant, Melding Incident Medewerker).

OSG-Security_black

Doelen stellen ter verbetering van het specialisme beveiliging, fraude onderzoek, integriteitsonderzoek, toedrachtonderzoek, feitenonderzoek

We werken vanuit landelijke wet- en regelgeving en praktijksituaties.
We hebben een coachingsmethodiek en beleidsdocumenten beschikbaar voor rollenspel en de kwaliteitsrapportage.

We werken met digitale kwaliteitsformats en kennisbundels voor de specialistische uitwerking per branche, sector, instellingen in de gezondheidszorg, thuiszorg.

De deelnemers krijgen een intake voor de sessie.

Oefening van toegangscontrole, ID-documentcontrole en persoonsregistratie. Met digitale kwaliteitsformats voor kwaliteitsontwikkeling, en kwaliteitsrapportages op het niveau van ISO 9001:2015.

OSG-Security_black

KAM teamtraining, hygiëneplan

Innoveer en activeer volgens prestatiemanagement in 2020 en 2021. We werken met toonaangevende bedrijfskundige modellen en volgens het coachend leidinggeven binnen uw
werkomgeving. Door de praktische uitwerking volgens situationeel leiderschap en competentiemanagement kunt u direct aan de slag.
Werk aan verbetering en vernieuwing volgens uw eigen actieplan op het niveau van ISO 9001:2015 risicomanagement, VCA VGM en de HKZ norm.

Het leereffect: effectief omgaan met verbetering en vernieuwing in uw omgeving, versterk uzelf door krachtig intrapreneurship en entrepreneurship. Het samenstellen van een slim actieplan. Verleg uw grenzen en de grenzen van anderen door professioneel management.

Onderwerpen zijn: planning, werkvoorbereiding, PBM’s en thermische kleding, pauze en vitaliteit. De verwerking van gebeurtenissen.
Trainingsmateriaal: het persoonlijk hygiëneplan, V&G plan, KAM teamwerkplekinspectie, het opstellen van deelonderzoeken en kwaliteitsrapportages

OSG-Security_black

Sleutelmanagement en register

Een innovatief verbeterplan met register. Het labelen, en graveren vormgeven.
Het gelijkgericht en met gevoel communiceren van de identiteit van de Onderneming, zorgorganisatie of GGZ instelling.

ØTijdwinst door het snel ´eigen´ maken van de juiste bewoordingen en 
gelijkgerichtheid vanuit de voorgestelde synergie tussen marketing en communicatie.
ØVaardigheden trainen van de medewerkers en kwaliteit borgen, voor de langere termijn.
ØHet cultuurschrift inzetten ter ondersteuning van sleutelmanagement.

Voorbeelden uit de praktijk: het register opstellen, KAM team werkplekinspectie, werken met tags, digitale sleutelsystemen, het deelonderzoek opstellen voor een interne audit (ISO 9001:2015).

OSG-Security_black

Conflicthantering

Vanuit de teamdoelstelling wordt er gewerkt aan teamdoelmatigheid en effectiviteit.
Vanuit motivatie en persoonlijke kracht zal je conflicthantering leren, zodat je een goede energie houdt. Je weet contact uit te bouwen naar een netwerk. Teamsamenstelling en competenties komen aan de orde, zodat je ook zonder dat het team dit weet, door een externe professionele coach meer resultaat weet te boeken met je team.

Je maakt een sterk en vernieuwend teamplan voor slagkracht en de omgang met conflicten.

Leereffect: effectief leiderschap volgens een vernieuwend en motiverend teamplan.
Het concentreren op de kracht van focus en motivatie volgens het hart. Hoe een Gelijkgericht en gemotiveerd team te ontwikkelen. Inzichten in coachen op competenties, gericht op praktijkervaring.

Methodiek: hygiëneplan en faciliteren van de kwaliteitsborging (PBM’s), taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), kernreflectie voor het gesprek en de overdracht.

OSG-Security_black

Agressiebeheer

Nee zeggen en optreden blijkt voor veel mensen niet eenvoudig te zijn. Daarbij werk je aan je beinvloedingsvaardigheden om je persoonlijke kracht te vergroten. Persoonlijke stressbestendigheid en assertiviteit zijn belangrijke speerpunten in de praktijk.
Effectiviteit met persoonlijke balans, ook binnen de voor jou uitdagende situaties.

Leereffect:
effectief persoonlijk leiderschap, interpretatie van emoties, veerkracht tonen. Optreden, met respect voor ieders eigenheid. Bewustzijn van belemmerende gedachten, positief opbouwend werken.

Bewustzijn en kwaliteitsborging: de wet- en regelgeving, omgaan met agressie in groepen, grenzen aangeven (1 op 1 gesprekken), dienstrapportages opstellen, het beheersplan (ISO 9001:2015 risicomanagement), verwerking.

OSG-Security_black

Onderhandelen en beïnvloedingstactiek

Met ´flow´ en beinvloedingsvaardigheden maak je het verschil. Communiceren in verschillende dimensies en het creëren van ´flow´ laten ogen glanzen, dit is meer dan een training gericht op het verkoopgesprek. Deze training is gericht op je leerpunten en effectiviteit in je eigen praktijk.

Het leereffect:
effectief leiderschap volgens verschillende leiderschapsstijlen. Bewustzijn dat klanten zakendoen met hun hart – de WOW en GUN factor creëren. Een gelijkgericht, commercieel en gemotiveerd team creëren. Inspireren en actiegericht leidinggeven. Duurzame ontwikkeling door het creëren van een leiderschapscultuur.

Methodiek: trainen en rollenspel met trainingsmateriaal, coachingsmethodiek PowerPointrapportage: onderhandelen en beïnvloedingstactiek

OSG-Security_black

Continu verbeteren en vernieuwen vanuit ‘de lerende organisatie’ (FOBO melding, ARBO RI&E) en de deming cirkel

Het maatwerk programma sluit aan bij een werkend kwaliteitsmanagementsysteem voor organisaties. Wij werken volgens de norm ISO 9001:2015 risicomanagement. Als beveiliger is het altijd zo dat wij er samen vanuit coachend leiderschap met jou in de praktijk kunnen zijn. Wij geven persoonlijke aandacht, en werken oplossingsgericht. Het is de aandacht in balans, die werkt.

We werken aan het vergroten van de persoonlijke kracht van de coachee, door mee te gaan in de praktijk of door rollenspel binnen de trainingslocatie. Je wordt uitgedaagd naar eigen willen en kunnen, met respect voor ieders eigenheid en grenzen. Bizpiration richt zich op het versterken van de vaardigheden, het vergoten van de kennis en richt zich op doorbraken in gedrag.

Methodiek: hygiëneplan en faciliteren van de kwaliteitsborging (PBM’s), taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), het verwerken van een incident in de praktijk in het digitale kwaliteitsformat, de ARBO RI&E in een kwaliteitsformat, het opstellen van een deelonderzoek voor de interne audit (ISO 9001:2015).

OSG-Security_black

Werkplekinspectie, de veiligheidsmatrix voor je KMS

Onze medewerkers zijn onderscheidend in kwaliteitsmanagement, professionaliteit en snelheid. Deze training is gericht op je leerpunten en effectiviteit in je eigen praktijk.

Je ontvangt de werkplekinspectie en de veiligheidsmatrix.
Je leert door de ronde in het object, en het rollenspel.
We werken met feedback geven en ontvangen, observeren, uitwerken en kwaliteitsregistraties.

Methodiek: hygiëneplan en faciliteren van de kwaliteitsborging (PBM’s), taak-risico-analyse (TRA), laatste-minuut-risico analyse (LMRA), het opstellen van een deelonderzoek voor de interne audit (ISO 9001:2015) voor de gezondheidszorg, bouw en schoonmaak.

OSG-Security_black

Schoonmaken vakbekwaam in het Nederlands en Engels

Vanuit een PowerPointpresentatie werken we aan praktijkvoorbeelden in het Nederlands en Engels.

Je ontvangt de werkplekinspectie en de veiligheidsmatrix.
Je leert door de ronde in het object, en het rollenspel.
We werken met feedback geven en ontvangen, observeren, uitwerken en kwaliteitsregistraties.

Je gaat om met actuele vragen en problemen, zoals het norovirus en het coronavirus. Daarna gaan we in een coachingsgesprek aan de slag voor het optimaliseren van de kennis en vaardigheden.

Blijf je grenzen verleggen, werk aan je klantgerichtheid door deze collectieve sessie met 1 op 1 feedback en praktijkoefeningen.

OSG-Security_black

Financiële feedback

Hoelang duurt het voordat je dit bereikt hebt?
Wat is je definitie voor welvaart. Hoeveel is het? Wanneer ben je tevreden?
Hoelang duurt het voordat je dit bereikt hebt? Dit is belangrijk voor het monitoren en beoordelen van succes. We pakken de aanbevelingen op en werken dit uit in een Persoonlijk Groeiplan gericht op je kwaliteiten en groeipunten.

Het leereffect: doeltreffend zelfmanagement en strategische besluitvorming. Als je niets vraagt zal je ook niets krijgen. Werk aan jezelf volgens een uitdagende en doeltreffende presentatie. Op weg naar de top volgens een maatwerk actieplan.
Kansen benutten en blijven creëren. Tel je zegeningen en ´toon ruggegraad´, ook bij tegenslag.

OSG-Security_black

De winnende klantervaring door inzet van de beveiliger en de inzet van de teamleider of operationeel manager

Maak kennis met de projectmanagement indicator (KOAN-PMI). Je kunt met dit instrument de competenties van jezelf of je huidige en toekomstige projectmanagers meten. Dit doen wij aan de hand van de acht competenties die van doorslaggevend
belang zijn om een project tot een succes te brengen. Daarna gaan we in een coachingsgesprek aan de slag voor het optimaliseren van de kennis en vaardigheden. Blijf je grenzen verleggen.

Het leereffect: de leereffecten worden bereikt op basis van inzichten uit het persoonlijk rapport. Coaching zal plaatsvinden volgens onderstaande prioriteiten en eigen leerpunten.

1. Organisatiegerichtheid
   2. Draagvlak uitbouwen
     3. Betrokkenheid creeëren
        4. Informatie beheren
           5. Duidelijkheid scheppen
              6. Respecteren en respect afdwingen
                  7. Prestatiedrang
                      8. Zelfvertrouwen en veerkracht
Werkboek: ‘Maak een FAN van je klant

Aanmeldingsformulier

OSG-Security_transparent
OZG Security

Door jarenlange ervaring in de beveiligingsbranche zijn wij in staat om u een compleet pakket aan diensten aan te bieden. Elke opdracht verschilt, brengt meer of minder risico met zich mee en heeft andere behoeften. Laat u adviseren voor de beste oplossing.

KvK nr. 50470485
Kantoor 010 237 13 89  (  24/7 bereikbaar )
Email info@ozgsecurity.nl

Copyright 2018 Ozg Security. Website ontwikkeld door NTict